لیست قیمت افزودنی های بتن

لیست قیمت افزودنی های بتن

ژل ضدآب کننده و استحکام بخش بتن لیتر

15/000 تومان

ماستیک سرد ریز کیلوگرم

40/000 تومان

چسب کاشی پودری 2000 کیلوگرم

3000 تومان

چسب کاشی پودری 4000 کیلوگرم

4/500 تومان

چسب کاشی پودری 6000 کیلوگرم

5/500 تومان

مایع روان کننده ممتاز لیتر

55/000 تومان

فوق روان کننده نانویی لیتر

65/000 تومان

آنی گیر بتن پودری کیلوگرم

30/000 تومان

آنی گیر بتن مایع لیتر

25/000 تومان

نانو چسب آب بند بتن کیلوگرم

40/000 تومان

واترپروف بتن و ملات لیتر

15/000 تومان

گروت 2000 کیلوگرم

2/500 تومان

گروت 3000 کیلوگرم

4/000 تومان

گروت سوپر ممتاز کیلوگرم

15/000 تومان

کنسانتره تولید چسب کاشی کیلوگزم

140/000 تومان

سخت کننده سطح بتن کیلوگرم

30/000 تومان

چسب آب بند بتن لیتر

40/000 تومان

پرایمر اصلی بتن کیلوگرم

40/000 تومان

الیاف بتن و ملات کیلوگرم

60/000 تومان

زودگیر بتن لیتر

15/000 تومان

دیرگیر بتن لیتر

15/000 تومان

ضدیخ بتن لیتر

4/500 تومان

ملات فشار منفی ( ملاترون ) کیلوگرم

150/000 تومان

چسب بتن دبکو کیلوگرم

15/000 تومان

ملات تعمیر بتن (دبکوتکس) کیلوگرم

15/000 تومان

فوق روان کننده FN لیتر

40/000 تومان

فوق روان کننده FM لیتر

30/000 تومان
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.