پروژه آرین میدان احسان

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
دو هزار مترمربع عایق نما و درزگیر با عایق نانو واترسیل دبکو و درزگیر الیافی
سه هزار متر عایق استخر و مخازن و سرویس ها با عایق پودری الیافدار دبکو
ضدزنگ فلزات با موم پرایمر دبکو
سال انجام پروژه: 1394