عایق نانو در تخت جمشید


محصولات دانش بنیان پادنار

نمای کاهگلی برج قلمستان
جداکننده
slide-6172f68
slide-6fcacb4
slide-75a64cf
slide-10f13c1
slide-1ffbf0b

 

 

محصولات دانش بنیان پادنار

پادنار با تجربه ترین مجموعه در ارائه کامل ترین محصولات دانش بنیان نانو (۲۰۰ فناوری در حوزه های ساختمان، کشاورزی، مخابرات و برق) و با سابقه کاملا استثنائی در نوآوری و پژوهش های راهبردی می باشد که ایمن ترین و با دوام ترین و تضمین شده ترین محصولات را تقدیم نموده و می نماید . 

 

 

مجموعه پادنار

افتخارات پادنار

  1. پادنار متشکل از مدیرانی با تجربه چهار دهه پژوهش و تولید و موسس 5 کارخانه و دارای سابقه درخشان ثبت اختراعات و لوح کارآفرینی و لوح پژوهشگری
  2. دارنده رزومه یک میلیون مترمربع ایزولاسیون بدون گزارش منفی در طول سال های متمادی همکاری با بیمه ایران 
  3. دارنده تفاهم نامه کاربرد نانو مواد در تخت جمشید
افتخارات مجموعه پادنار
عایق نانو در تخت جمشید


محصولات دانش بنیان پادنار

نمای کاهگلی برج قلمستان
جداکننده
slide-6172f68
slide-6fcacb4
slide-75a64cf
slide-10f13c1
slide-1ffbf0b

 

 

محصولات دانش بنیان پادنار

پادنار با تجربه ترین مجموعه در ارائه کامل ترین محصولات دانش بنیان نانو (۲۰۰ فناوری در حوزه های ساختمان، کشاورزی، مخابرات و برق) و با سابقه کاملا استثنائی در نوآوری و پژوهش های راهبردی می باشد که ایمن ترین و با دوام ترین و تضمین شده ترین محصولات را تقدیم نموده و می نماید . 

 

 

مجموعه پادنار

افتخارات پادنار

  1. پادنار متشکل از مدیرانی با تجربه چهار دهه پژوهش و تولید و موسس 5 کارخانه و دارای سابقه درخشان ثبت اختراعات و لوح کارآفرینی و لوح پژوهشگری
  2. دارنده رزومه یک میلیون مترمربع ایزولاسیون بدون گزارش منفی در طول سال های متمادی همکاری با بیمه ایران 
  3. دارنده تفاهم نامه کاربرد نانو مواد در تخت جمشید
افتخارات مجموعه پادنار