درباره ما

محصولات دانش بنیان دبکوپاک

دبکوپاک با تجربه ترین مجموعه در ارائه کامل ترین محصولات دانش بنیان نانو (۲۰۰ فناوری در حوزه های ساختمان، کشاورزی، مخابرات و برق) و با سابقه کاملا استثنائی در نوآوری و پژوهش های راهبردی می باشد که ایمن ترین و با دوام ترین و تضمین شده ترین محصولات را تقدیم نموده و می نماید.
دبکوپاک متشکل از مدیرانی با تجربه چهار دهه پژوهش و تولید و موسس ۵ کارخانه و دارای سابقه درخشان ثبت اختراعات و لوح کارافرینی و لوح پژوهشگری

درباره ما

محصولات دانش بنیان دبکوپاک

دبکوپاک با تجربه ترین مجموعه در ارائه کامل ترین محصولات دانش بنیان نانو (۲۰۰ فناوری در حوزه های ساختمان، کشاورزی، مخابرات و برق) و با سابقه کاملا استثنائی در نوآوری و پژوهش های راهبردی می باشد که ایمن ترین و با دوام ترین و تضمین شده ترین محصولات را تقدیم نموده و می نماید.
دبکوپاک متشکل از مدیرانی با تجربه چهار دهه پژوهش و تولید و موسس ۵ کارخانه و دارای سابقه درخشان ثبت اختراعات و لوح کارافرینی و لوح پژوهشگری